Ката 404

Эгерде сиз бул бете болсоўуз, анда бир нерсе туура эмес болду!

Башкы бетке келип, баарын кайрадан баштоого аракет кылыўыз!