Жарандардын кайрылуулары

Урматтуу сайттын колдонуучулары!

Сиздер өзүңүздөрдүн интернетти электрондук почта аркылуу «Биримдик» саясий партиясына кайрылууга ылайыктап алсаныздар болот.

Электрондук почта аркылуу кайрылуу жөнөтөрдөн мурда Сиздерге төмөнкү маалыматтар жана шарттар мене таанышып алуусун сунуш кылабыз.

1. Партиянын расмий сайты аркылуу электрондук почтага келип түшкөн кайрылуулар жарандардын кайрылуулары боюнча иштөө бөлүмү тарабынан каралат.

2. Электрондук кабылдамага келип түшкөн жарандардын интернет кайрылуулары төмөнкүдөй реквизиттерди өзүнө камтышы керек:

— кайрылуучунун фамилиясы, аты, атасынын аты;
— кайрылуунун тексти;
— кайрылуучунун электрондук дареги (e-mail);
— кайрылуучунун байлаыш телефону;

3. Фамилиясы жана электрондук дареги көрсөтүлбөгөн интернет – кайрылуулар анонимдүү деп табылып, каралууга жатпайт.

4. Соттук чечимдерге доо-арыздар боюнча кайрылууларда төмөнкүлөрдү эскертебиз:

— Конституцияга ылайык, Кыргыз Республикасында сот укугу сот тарабынан гана ишке ашырылат;
— Соттор көз карандысыз жана Конституцияга, мыйзамдарга гана баш ийет.

Кайрылуунун тексти кыска жазылып, маселе, сүйлөм, өтүнүчтөр так берилиши керек.

Кайрылуулар почта аркылуу төмөнкү дарекке жөнөтүлөт:

Кыргыз Республикасы

720044, Бишкек шаары, Раззакова көчөсү 4, офис 2

Ишеним телефону:

+996704864962

Email:
[email protected]

Whatsappка жазыңыз